Το χρέος των Πολιτειών θα διπλασιαστεί, το ομοσπονδιακό θα πέσει

 -  -  4


Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου αναμένει μεγαλύτερη μείωση του χρέους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης από αυτή που προβλεπόταν για τα επόμενα χρόνια

Οι Πολιτείες και οι Επικράτειες της Αυστραλίας αναμένεται να υπερδιπλασιάσουν το χρέος τους τα επόμενα τρία χρόνια, καθώς δανείζονται χρήματα για να πληρώσουν για έργα υποδομής. Ωστόσο, το χρέος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης προβλέπεται να είναι χαμηλότερο από το αναμενόμενο εντός της ίδιας περιόδου. Η εκτίμηση προέκυψε από τις ετήσιες εθνικές δημοσιονομικές προβλέψεις του ανεξάρτητου κοινοβουλευτικού γραφείου προϋπολογισμού, που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Οι Πολιτείες και οι Επικράτειες αναμένεται να υπερδιπλασιάσουν το χρέος τους στο 5,2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος μέχρι τα τέλη του 2021/22.

Μεγάλο το χρέος των Πολιτειών

Η αύξηση του χρέους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην Νέα Νότια Ουαλία και τη Βικτώρια λόγω του δανεισμού για τα μεγάλα έργα υποδομής. Ταυτόχρονα, το χρέος της Κοινοπολιτείας – που αντιπροσωπεύει το 90% του συνολικού χρέους- θα είναι χαμηλότερο από το αναμενόμενο, κυρίως λόγω της βελτίωσης των δημοσιονομικών δεδομένων. Αναμένεται να φτάσει τα 398 δισεκατομμύρια δολάρια την περίοδο 2018/19, στο 20,9% του ΑΕΠ – 2,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό, τι είχε προβλεφθεί σε προηγούμενη εκτίμηση. Καλά είναι τα νέα για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και όσον αφορά τη σχέση εσόδων-εξόδων το οποίο η PBO αναμένει ότι θα είναι 24,9 δισ. δολάρια πάνω από τα προβλεπόμενα για την περίοδο 2017/18 έως 2020/21. Η βελτίωση θα είναι αποτέλεσμα της αύξησης των φορολογικών εσόδων της κυβέρνησης, ιδίως από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, καθώς οι μισθοί αυξάνονται και οι δαπάνες των Πολιτειών και της Κοινοπολιτείας μειώνονται. Η ισορροπία αναμένεται να μεταβληθεί και το πλεόνασμα από 0,1% του ΑΕΠ το 2017/18 θα φτάσει στο 2,1% το 2021/22. Όσον αφορά τις δαπάνες, οι δαπάνες της κυβέρνησης αναμένεται να μειωθούν από 25,5% του ΑΕΠ το 2017/18 στο 24,9% το 2021/22. Αυτό συμβαίνει καθώς η αύξηση στο κόστος για το εθνικό σύστημα ασφάλισης αναπηρίας, την άμυνα και την περίθαλψη των ηλικιωμένων θα αντισταθμιστεί από την πτώση των δαπανών για μια σειρά κυβερνητικών βοηθημάτων, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού επιδόματος.

4 recommended
10 views
bookmark icon