Με τέτοιους μισθούς κουτσαίνει η ανάπτυξη

 -  -  10


Μεγάλη απογοήτευση αισθάνθηκαν οι μισθωτοί της χώρας από την ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, που επιβεβαιώνει την χαμηλή αύξηση των μισθών. Ο καθένας προσωπικά, γνωρίζει πόσο