Αυτοί δεν θα κάνουν θυσίες;

 -  -  8


Η είσοδος του 2017, συνοδεύτηκε με τις αλλαγές στα κριτήρια για την παροχή συντάξεων. Η κυβέρνηση διατείνεται πως χρειάζονται θυσίες για να επανέλθει ο προϋπολογισμός σε πλεόνασμα. Με τα νέα κριτήρια που μειώνουν το όριο των περιουσιακών στοιχείων που θα πρέπει να έχει κάποιος για να πάρει ολόκληρη ή μειωμένη σύνταξη, δεκάδες χιλιάδες ηλικιωμένοι είδαν τη σύνταξή τους να κόβεται εντελώς και εκατοντάδες χιλιάδες παίρνουν μειωμένη σύνταξη. Είναι η θυσία που πρέπει να κάνουν αυτοί που έχτισαν την Αυστραλία, για να παρουσιάσει πλεόνασμα ο προϋπολογισμός. Θυσίες κάνουν και όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες από το 2015, πληρώνοντας 2% εισφορά στο εισόδημά τους που ξεπερνά τις $18,000 ετησίως και οι περισσότερο