Ας είναι καλά η Κίνα

 -  -  13


Η Στατιστική Υπηρεσία Αυστραλίας, τις τελευταίες ημέρες  ανακοίνωσε μία σειρά οικονομικών στοιχείων που δείχνουν πως η χώρα απέφυγε να βυθιστεί σε οικονομική ύφεση. Από το 1991 που είχαμε «την οικονομική ύφεση που έπρεπε να έχουμε», σύμφωνα με τη δήλωση του τότε θησαυροφύλακα κ. Paul Keating, η Αυστραλία έχει συνεχόμενη οικονομική ανάπτυξη μέχρι σήμερα. Πρόκειται για ένα σύγχρονο οικονομικό θαύμα το οποίο έχει επιτευχθεί λόγω των καλών εμπορικών σχέσεων με την Κίνα και τους τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης που έχει πετύχει η μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας. Από το 1991 μέχρι σήμερα, έχουν αλλάξει 7 πρωθυπουργοί στην Αυστραλία, όλοι προερχόμενοι από τα δύο μεγάλα κόμματα και με σημαντικές αποκλίσεις στην πολιτική τους κατά καιρούς. Η πολιτική όμως που έχει μείνει σταθερή, είναι το άνοιγμα προς τις αγορές της Ασίας και ιδιαίτερα της Κίνας. Χάριν αυτής της πολιτικής που ξεκίνησε ο αείμνηστος πρώην πρωθυπουργός κ. Gough Whitlam, η Αυστραλία απολαμβάνει μεγάλα οικονομικά ωφέλη και εάν διαχειριστεί σωστά τις αν