Αλλαγή σκηνικού στην Αμερική

 -  -  1318


Στην τελευταία συνεδρίασή της στις 15 Μαρτίου, η Αποθεματική Τράπεζα της Αμερικής, είχε αποφασίσει να ανεβάσει τα επίσημα επιτόκια κατά 0.25%, στο 1.00%, όπως ήταν ευρέως αναμενόμενο. Η Αποθεματική Τράπεζα, είχε ρίξει τα επιτόκια από το 3.50% στο 0.25% μέσα στο 2008, για να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες στην οικονομία από την χρηματο